Miljoen Stemme Vir Steve

MSVS

 

Bestelvorm

Bestel jou kookboek hier! 


Stuur asb jou bewys van betaling aan: kookboek@miljoenvirsteve.co.za

MSVS Bankbesonderhede:

Rek naam: MSVS

Bank: FNB

Rek nr: 62538548613

Takkode: 255005

SWIFT Kode: FIRNZAJJ

Gebruik asb jou VAN as verwysing met betaling.

Bestellings is slegs geldig as betaling ontvang word. Bewys van betaling moet na  kookboek@miljoenvirsteve.co.za gestuur word.